dimarts, 19 de maig del 2009

Inauguració a Bellpuig del curs de formació de Professionals d'Ajut a DomiciliEl passat divendres dia 15 de maig va tenir lloc a la vila de Bellpuig l'acte d' inauguració del curs de formació d'Auxiliars d'Ajut a Domicili. Aquest curs és el segon que organitza a Catalunya l'Associació de Dones Rurals de Catalunya (ADORCAT-FADEMUR CATALUNYA). El primer es va fer la passada tardor a Menàrguens.


Es tracta d'un curs bàsic de 100 hores més 10 hores de cooperativisme i s'impartirà a Bellpuig entre el 15 de maig i el 14 de juliol de 2009. En el moment de la inauguració hi havea 20 dones inscrites.


A l'acte inaugural hi van assistir la presidenta d'ADORCAT-FADEMUR CATALUNYA, Sra. Maribel Esqué, L'alcalde de Bellpuig Sr. Ramon Jounou, la regidora d'assumptes socials i de la dona, Sra. Dolors Pujol, la coordinadora a Lleida de l'Institut Català de les Dones, Sra. Elena Fuses, i les monitores que impartiran el curs. Adjuntem algunes fotos de l'acte.

dijous, 12 de març del 2009

Manifest d'ADORCAT en el Dia Internacional de la Dona


8 DE MARÇ DE 2009: IGUALTAT EFECTIVA ENTRE DONES I HOMES, TAMBÉ, EN EL MEDI RURAL.


Un any més, l’associació de Dones Rurals de Catalunya (ADORCAT-FADEMUR CATALUNYA), vol afegir-se a la celebració del Dia Internacional de les Dones. Com cada any, aprofitem aquest dia per reflexionar sobre el camí que hem recorregut perquè la igualtat entre dones i homes sigui una realitat, els esforços invertits, els obstacles amb què ens hem topat i lespersones que ens han acompanyat en aquesta "revolució silenciosa". A més,definim les noves metes a aconseguir.


Com a organització que treballa per a i pel medi rural, ens preocupen les discriminacions que han patit i continuen patint les dones dels nostrespobles. Les esmentades discriminacions han vingut determinades per havernascut dones i per viure en els municipis rurals.


Davant d’aquestessituacions, moltes han decidit i, encara avui decideixen, emigrar. I ambla seva marxa, parlem de masculinizació, d’envelliment, dedespoblació, com els grans problemes socials que posen en perill elcreixement econòmic dels nostres pobles, el procés de desenvolupament sostingut i sostenible.


Aquelles que decidim viure als nostres pobles, aquelles que volem viureals nostres pobles, lluitem per a que aquests processos se suavitzin,disminueixin els seus efectes i no condicionin el nostre progrés. I, pera això, hem d’avançar en la igualtat efectiva de dones i homes en elmedi rural:

Ø Difonent una imatge realista de totes i cada una de les donesque viuen i treballen en el medi rural. No hi ha un model de dona rural, compartim problemes i, també, solucions.
Ø Visualitzant el treball que realitzem i la seva contribució a la viabilitat econòmica dels negocis familiars i, per tant, al manteniment del sistema econòmic. Treball que, en moltes ocasions, no comporta una contraprestació econòmica, però treball, al cap i a la fi.
Ø Denunciant les escasses possibilitats d’incorporació al mercatlaboral que tenen les dones, sobretot, aquelles amb estudis superiors.
Ø Visualitzant els efectes que la "fuga de cervells" té per alsnostres municipis.
Ø Denunciant les condicions de precarietat laboral (contractes temporals, a jornada parcial, bretxa salarial...). a les quals s’enfronten les treballadores rurals.
Ø Acompanyant a aquelles dones que decideixen posar en marxa una empresa, una cooperativa... Sols a través d’idees, d’il·lusions i forces canviarem el nostre entorn.
Ø Demandant a les administracions públiques, serveis i infraestructures que ens permetin parlar, també, en el medi rural, de conciliació de la vida personal, familiar i laboral o de societat de la informació.
Ø Incentivant la participació de les dones als òrgans de decisió, perquè, només, a través de la seva participació, canviaran les agendes i la igualtat efectiva de dones i homes serà una prioritat.
Ø Lluitant per eradicar la violència de gènere i, mentrestant, ajudant les dones. En definitiva, "supervivents".


Tota aquesta tasca ha estat i està sent liderada per moltes dones i, cadavegada més, homes. No hi ha dubtes: la igualtat és un assumpte de justícia social i, per tant, dones i homes són responsables i dones i homes en resultaran beneficiats.

ADORCAT participa en la Festa de la Dona de Gandesa


Festa de la Dona
ASSOCIACIÓ DONA GANDESANADIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Dissatbe, 7 de març a la Societat Unió Gandesana:

19:00 h. Col·loqui per part de la presidenta de la Associació de dones del món rural de Catalunya. maribel Esque.

20:00 h. Xerrada molt interessant per part del Mossos d'Esquadra sobre temes d'interès per a la dona.

21:30 h. Sopar de Germanor.

23:00 h. Ball amenitzat pel Gran Duo Musical Elegance.

FESTA GRATUITA PER A TOTES LES SÒCIES.Cal recollir l'entrada per a confirmar assistència fins al dia 4 de març.Manoli: 977420800, Centre de Bellesa GresaMaite: 977421590, NEN-AMagda, Gimnàstica.
Data:07-03-2009
Lloc:Societat Unió Gandesana
Adreça:Rbla. Democràcia

divendres, 6 de febrer del 2009

Reportatge de TV3


Enaquest enllaç trobareu un video de TV3 amb un reportatge sobre la cotitularitat i l'explotació de'n Joan Graells (secretari general URAPAC-UPA) i na Maribel Esqué, presidenta d'ADORCAT:A veure si feu algun comentari...

dijous, 22 de gener del 2009

Només 1 de cada 5 explotaciones agràries està dirigida per una dona
La presidenta de l'Associació de Dones Rurals de Catalunya, Maribel Esqué, va intervenir en la jornada aportant el punt de vista de la l'experiència de 20 anys en la cotitularitat d'una explotació

Tan sols un 19% de les explotacions agràries que hi ha a Catalunya estan sota la titularitat d'una dona. Una xifra baixa i que no es correspon amb la realitat del camp català on treballen moltes dones, però ho fan en situació irregular.

Així ho han posat de manifest, avui a lleida, les Fundacions Món Rural i Maria Aurèlia Capmany en la presentació d'un estudi sobre el paper de la dona pagesa. Aquest informe constata, la necessitat d'un decàleg per fomentar i regular la presència de la dona al món rural.
Encara hi ha moltes dones pageses que no cotitzen a la seguretat social i tampoc consten en la titularitat de l'explotació agrària tot i treballar en ella. Una situació que s'ha de regular.

La cotitularitat hauria de ser una eina per pal·liar la invisibilitat de la feina de les dones pageses que tot i participar de l’activitat de l’explotació agrària no en generen drets socials al no cotitzar a la Seguretat Social, ni estar reconeguda com a tal la seva feina.

dimarts, 20 de gener del 2009

Jornada “Dones i cotitularitat a les explotacions agràries catalanes. Estat de la qüestió i propostes”


La Fundació del Món Rural i la Fundació Maria Aurèlia Capmany, en el marc del projecte Rudona “Informació, orientació i formació per al foment de l'ocupació de les dones rurals”, organitzem la jornada “Dones i cotitularitat a les explotacions agràries catalanes. Estat de la qüestió i propostes”, que tindrà lloc el proper dimecres 21 de gener a la Sala d’Actes de la Diputació de Lleida.


L’objectiu de la jornada és donar a conèixer la realitat catalana de la titularitat i cotitularitat de les dones a les explotacions agràries i ramaderes i proposar mesures i eines que cobreixin les seves necessitats, des de l‘àmbit del Dret civil i de la Seguretat Social.


Intervindrà a l'acte, entre altres personalitats, la presidenta de l'Associació de Dones Rurals de Catalunya (ADORCAT), la senyora Maribel Esqué.


L’acte és gratuït, però agraïm prèvia confirmació d’assistència al correu electrònic jornades@fmr.cat o per telèfon al 973 22 93 60 (per telèfon, fins al 24 de desembre i a partir del dia 7 de gener).Us convidem a participar-hi i a fer extensiva la invitació i el programa a qui considereu adient.

divendres, 16 de gener del 2009

Acte de clausura del curs de Formació de Professionals d'ajuda a domicili

L’acte ha tingut lloc el dijous, 18 de desembre de 2008 a les 16.30 hores a a la sala d’audiovisuals de les escoles públiques de Menàrguens (a la plaça de l’Empit del Vall).

Hi han assistittambé de l’alcalde de Menàrguens, Pau Forns, la presidenta d’ADORCAT, Maribel Esquè, la presidenta de l’associació de dones de Menàrguens, Carme Casals, El responsable de formació del del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joan Salvador Minguet i el secretari general d'URAPAC, Joan Graells.

En el transcurs de l’acte s'ha fet rà lliurament a les alumnes dels certificats acreditatius corresponents. Per acabar, s'ha servit un aperitiu per a tots els assistents.

Finalitza amb èxit el curs per Professionals d'Ajut a Domicili


El curs ha comptat amb la participació de més de 20 dones de diverses localitats de la Noguera.
Durant els mesos d'octubre i novembre de 2008 s'ha impartit a Menàrguens el curs sobre Formació de Professionals d’Ajut a Domicili . El curs ha estat impulsat per l’Associació de Dones Rurals de Catalunya (ADORACAT-FADEMUR CATALUNYA) i ha comptat amb la col·laboració de l’Associació de dones “La Clau” de Menàrguens i l’Ajuntament de Menàrguens.

En aquest curs hi han participat 2 dones de Termens, 1 dona de Castelló de Farfanya, 3 dones d’Albesa, 2 dones de Torrelameu i 16 dones de Menàrguens. Es tracta d’un curs bàsic de 100 hores més 10 hores de cooperativisme amb l’objecte de que puguin posar en marxa la seva pròpia empresa d’economia social. L’objectiu final és impulsar la creació d’una cooperativa o una empresa a fi de donar aquest servei d’ajuda domiciliària en l’àmbit rural, cobrint per una banda una necessitat i per altra afavorint la creació de llocs de treball.